Herrgolf

Måndagsgolfen

Våren har kommit och det är nu dags att dra igång tävlingsverksamheten. Alla
är välkomna att spela, gamla och unga, herrar och damer.
Vi börjar måndagen den 15 april och fortsätter sedan varje måndag till och med
den 8 september. Vi avslutar med en 18-hålstävling söndagen den 17
september med prisutdelning Liksom tidigare går vi 9 hål eftersom tiden inte
medger fler, spelformen är poängbogey.
Samling som vanligt för registrering senast 17.45 för spelstart kl 18. Alla är
välkomna att delta, oavsett handikapp och vi lottar vem som skall gå med vem.
 Banan har startförbud från 17.30 vilket medger kanonstart.
 Avgiften är 30 kr varav 20 går till pris för kvällens båsta resultat och 10 kr
tilll de bästa resultaten för året. Glöm inte jämna pengar (eller Swish)
 Golfmästare 2019 blir den som på sina 10 bästa ronder haft flest poäng.
 För att få rättvisande handicap skall resultaten från varje omgång
rapporteras till https://www9.golf.se/MyPage/HCP/Adjustment.asp

Väl mött på fairway!
Claes Lagerstedt
070-6011341, 0431-366905
claes.lagerstedt@yahoo.com